ลวดเชื่อมฮีตเตอร์

ยังไม่มีการกำหนดรูปภาพ

ลวดเชื่อมฮีตเตอร์
ใช้เชื่อมต่อฮีตเตอร์ที่หักหรือขาดจากการใช้งาน


Preloader

ลวดเชื่อมฮีตเตอร์

ใช้เชื่อมต่อฮีตเตอร์ที่หักหรือขาดจากการใช้งาน

 

Sandvik 29.9.R (Covered electrodes)

Sandvik 29.9.R is a covered electrode with rutile-basic coating and about 110% metal recovery giving a duplex (ferritic-austenitic) all weld metal. It is used for welding of dissimilar materials, high carbon and manganese steels like tool steels as well as surfacing. Sandvik 29.9 R is also used for overlays on hot forming steels and as a universal electrode for repair and maintenance work.

Scaling resistant up to 1150oC (2100oF). Spray transfer gives a bead with a finely rippled surface. Little spatter and very good slag removal.

Standards

 • AWS E312-16
 • EN number E 29 9 R

Product standards

 • EN ISO 1600
 • ASME/AWS SFA5.4

  Chemical composition - weld metal

  The following data are valid for non heat-treated all-weld metal.

  Microstructure - weld metal

  Austenitic matrix with a ferrite content of about 30%.

  Mechanical properties - weld metal

  a Rp0.2 corresponds to 0.2% offset yield strength

  Corrosion properties - weld metal

  Sandvik 29.9.R is resistant to intercrystalline corrosion according to DIN 50914 in the as-welded and quench-annealed condition.

  Deposition data

  Further information

  *)According to Swedish standard (SS) 06 28 01 Redrying of the electrodes when necessary: 2h/300 oC