ลวดฮีตเตอร์


ชุดฮีตเตอร์ทำความร้อน

ชุดฮีตเตอร์ทำความร้อน
ลวดฮีตเตอร์

ลวดฮีตเตอร์ Kanthal RESISTANCE HEATING WIRE AND STRIP