ฮีตเตอร์สแตนเลสอลูมิเนียมยึดลวดฮีตเตอร์

สแตนเลสอลูมิเนียมยึดลวดฮีตเตอร์ ขนาดยาว 150 MM.
MoSi2 Heater

MoSi2 Heater
Kanthal Super

Kanthal Super
ลวดเชื่อมฮีตเตอร์

ลวดเชื่อมฮีตเตอร์ ใช้เชื่อมต่อฮีตเตอร์ที่หักหรือขาดจากการใช
ฮีตเตอร์กราไฟร์

ฮีตเตอร์กราไฟร์