Electric Actuator lide-5


Electric Actuator: lide-5 (ตัวกระตุ้นไฟฟ้า)
ROTARY MOTION(QUARTER TURN)ELECTRIC ACTUATOR
POWER SUPPLY: AC220
FREQUENCY: 50/60Hz
OPERATE TIME: 30sec
TORQUE: 50N-M


Preloader